Polityka prywatności

 

Jakie przepisy regulują kwestie danych osobowych?

Przede wszystkim jest to unijne rozporządzenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem danych osobowych jest Etinel Łukasz Kliś ("Etinel"), adres siedziby: 34-312 Międzybrodzie Żywieckie, ul. Prosta 25/1, NIP 549-211-57-79 , email biuro@etinel.pl

 

Jak mogę nawiązać kontakt w sprawie moich danych?

W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adres biuro@etinel.pl

 

W jakim celu będą przetwarzane moje dane?

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

 • realizacji umowy o świadczenie usług informatycznych w tym instalacji oprogramowania, importu dostarczonych danych, udzielania zdalnej pomocy,
 • rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),
 • weryfikacji tożsamości Klienta,

Komu zostaną udostępnione moje dane osobowe?

Dane udostępniane będą w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.:

 • Pracownicy Etinel mają dostęp do danych wyłącznie w celu realizacji usług informatycznych. 
 • Księgowość w celu realizacji rozliczeń księgowych.

 

 

Czy dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

 

Dane nie będą przekazywane poza Europejski Region Gospodarczy. 

Jak długo będą przetwarzane moje dane?

Dane kontrahentów zbierane w celu realizacji wzajemnych rozliczeń przechowywane są przez okres wymagany ustawowo.

Dane przekazywane przez kontrahentów w celu realizacji usług informatycznych przechowywane są przez okres minimalny do realizacji usługi.

 

Jakie posiadam prawa w stosunku do moich danych?

Prawa, które przysługują każdej osobie to:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych(art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia),
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),
 • prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach 
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia).  W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.
 • prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

Skąd macie moje dane?

Twoje  dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie w trakcie zamawiania usługi lub zakupu oprogramowania. W przypadku firm dane mogą być pobierane z ogólnodostępnych baz rządowych.

Jak zabezpieczone są moje dane?

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych oraz innych danych przekazanych przez kontrahentów, które zbieramy i przetwarzamy na Twój temat. Środki, których używamy, mają na celu zapewnienie poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka przetwarzania danych osobowych. Szczególne środki, które stosujemy, obejmują regularne skanowanie złośliwego oprogramowania. Twoje dane osobowe są przechowywane za bezpiecznymi sieciami i są dostępne tylko dla ograniczonej liczby osób, które mają specjalne prawa dostępu do takich systemów i są zobowiązane do zachowania poufności tych informacji.

Jak skontaktować się z nami?

Jeśli masz pytania odnośnie Twoich danych możesz skontaktować się z nami:

Etinel Software
ul. Górska 19 p. 102
34-312 Międzybrodzie Żywieckie
Polska
biuro@etinel.pl